Służba liturgiczna

Zapraszamy chłopców i dziewczęta którzy już przyjęli pierwszą Komunię Świętą do udziału w grupie ministranckiej. Ministrantem może zostać osoba po pierwszej Komunii Świętej, i jest:
punktualna
gorliwa
sumienna
godna zaufania
pobożna

Formacja liturgiczna według stopni (adaptacja programu KDSL)
FORMACJA MĘSKIEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ
WEDŁUG STOPNI
(ministrantów i lektorów)

 

Program formacji męskiej służby liturgicznej. Rysuje się on w następujący sposób:

 

W zakresie szkoły podstawowej:
(1) klasa III - kandydat na ministranta
(2) klasa IV - choralista (ministrant)
(3) klasa V - ministrant światła
(4) klasa VI - ministrant księgi

 

W zakresie szkoły gimnazjalnej:
(5) klasa I - ministrant ołtarza
(6) klasa II - formacja na ministranta słowa Bożego (kurs lektorski)
(7) klasa III - ministrant słowa Bożego (promowany lektor)

 

W zakresie szkoły średniej:
(8) klasa I - ceremoniarz
(9) klasa II - animator
(10) klasa III i później - przygotowanie do stałego lektoratu

 

 

W ramach stopni ministranckich przewidziane jest szkolenie według poszczególnych funkcji liturgicznych:

 

Parafialna Szkoła Ministranta

1. Kandydat Kandydat
2. Choralista (ministrant) Ministrant
3. Ministrant światła 
4. Ministrant księgi Ministrant krzyża
5. Ministrant ołtarza Ministrant wody
Ministrant kadzidła
Ministrant ołtarza

 

Stopnie szkoleniowe wśród lektorów:

 

Dekanalna Szkoła Lektora
1. Kurs na ministranta słowa Bożego
Ministrant słowa Bożego (lektor)

Diecezjalna  Szkoła Ceremoniarza i Animatora
2. Ceremoniarz
3. Animator

 


 

 

Podstawowe zadania podczas posług liturgicznych

 

Zadania ministranta Krzyża

- Krucyferariusz przygotowuje i niesie krzyż w procesji wejścia. Dochodząc do ołtarza nie klęka z innymi. Krzyż stawia obok ołtarza na stojaku. Pod koniec Mszy św., bezpośrednio po formule rozesłania, bierze go i staje przed ołtarzem od strony ludu, zwrócony twarzą do celebransa, przyjmuje błogosławieństwo schylając głowę, idzie na czele procesji wyjścia.

 

Zadania ministrantów światła:
- Przed Msza św. zapałają świece na ołtarzu.
- Z zapalonymi świecami (akolitkami) biorą udział w procesji wejścia, idąc po obu stronach krzyża. Przy dojściu do ołtarza nie klękają ani nie kłaniają się, lecz stawiają świece przed ołtarzem , symetrycznie. Następnie kłaniają się w stronę ołtarza i idą na swoje miejsca.
- W czasie śpiewu "Alleluja" podchodzą do ołtarza, biorą świece, przechodzą przed ambonkę, ustawiają się symetrycznie twarzą do siebie. Po odczytaniu Ewangelii wracają na swoje miejsca.
- Od prefacji (na Pan z wami) do Amen po przeistoczeniu stoją ze świecami przed ołtarzem.

Do procesji wyjścia, po liturgii rozesłania, biorą świece i idą na czele procesji obok krzyża do zakrystii.

 

Zadania turyferariusza (ministrant kadzielnicy) oraz nawikulariusza (ministrant łódki)
- Przed wyruszeniem procesji wejścia podchodzą do celebransa w celu nasypania kadzidła. W procesji idą na czele, przed krzyżem.
- Po dojściu do ołtarza przyklękają lub czynią głęboki ukłon, po ucałowaniu ołtarza przez calebransa podchodzą do niego w celu nasypania kadzidła. T oddaje kadzielnicę celebransowi. Gdy cel. obchodzi ołtarz T i N, towarzyszą mu po obu stronach czyniąc razem z nim ukłony do krzyża i ołtarza. Po okadzeniu T odbiera kadzielnicę, obaj odnoszą sprzęt do zakrystii i wracają na swoje miejsca.

- Przed Ewangelią, na początku śpiewu "Alleluja", T i N podchodzą do celebransa w celu nasypania kadzidła. Następnie stają obok ambonki. Po "Słowa Ewangelii według ." T podaje czytającemu Ewangelię kadzidło. Po przeczytaniu Ewangelii odnoszą sprzęt do zakrystii i zajmują swoje miejsce.
-
- Przed obmyciem (lavabo) podchodzą do celebransa w celu nasypania kadzidła. Towarzyszą mu przy okadzaniu ołtarza, następnie T okadza celebransa (także koncelebransów, jeżeli są), ministrantów i lud. Potem idą na swoje miejsca, nie odnosząc sprzętu do zakrystii. Jeżeli jest diakon, on okadza celebransa, koncelebransów. ministrantów, i lud. W czasie epiklezy ( modlitwa przed przeistoczeniem z rękami wyciągniętymi nad darami) N nasypuje kadzidło, potem T i N klękają przed ołtarzem okadzając Święte Postacie, gdy celebrans ukazuje je ludowi Po "Amen", przed "Ojcze nasz", odchodzą do zakrystii, aby odnieść sprzęt, zaraz wracają, uczestnicząc do końca Mszy św. na swoich miejscach. Do procesji powrotnej nie przynosi się kadzielnicy. T i N idą za krzyżem i za MŚ I i MŚ II.

Czerwiec 2024
N P W Ś C Pt S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Kontakt

Tel: 731 766 322

Mail: brozec@archidiecezja.wroc.pl

Numer konta bankowego: Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie

08 9588 0004 0000 3290 2000 0010

Parafia Rzym.- Kat. pw. św. Jakuba

Brożec 81

57-100 Strzelin 

 

 

Znajdź nas

fb

Joomla templates by Joomlashine